DITT LOKALE FORBUND INNEN INNKJØP OG LOGISTIKK


NIMA Rogaland har som målsetning å bidra til aktivitet og utvikling innen disiplinene Innkjøp og Logistikk.

Årsmøte 


20 FEBRUAR 2023

Kitty Kiellands Hus (UIS), Ullandhaug kl.17.30
for medlemmer

ARRANGEMENT