DITT LOKALE FORBUND INNEN INNKJØP OG LOGISTIKK


NIMA Rogaland har som målsetning å bidra til aktivitet og utvikling innen disiplinene Innkjøp og Logistikk.

Husk!
Frokost møte på Teams 13.05.2024 kl.08:30-09:30 - AI foredrag

(mer detaljer og Teams link under arrangementer)


Til våre medlemmer,

Meld deg på innkjøpsfaglig kompetanseheving, med kursstipend fra Nima-Rogaland

ARRANGEMENT