DITT LOKALE FORBUND INNEN INNKJØP OG LOGISTIKK


NIMA Rogaland har som målsetning å bidra til aktivitet og utvikling innen disiplinene Innkjøp og Logistikk.

ARRANGEMENT