VI ØNSKER ALLE VELKOMMEN TIL OSS

NIMA - Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk bel stiftet i 1915, og er med det verdens eldste forbund innen fagområdene innkøp og logistikk

NIMA er et frittstående og politisk uavhengigforbund som arbeider for å fremme forståelsen for innkjøp, anskaffelser og Supply Chain/logistikk i Norge. Som NIMA-medlem får du tilgang til faglige møteplasser og medlemsmøter, noe som gir deg gode muligheter for erfaringsutveksling og nettverksbygging.


Det foretas innkjøp i stat, kommune og enhver privateid bedrift. NIMA sine medlemmer representerer derfor et bredt spekter av bransjer innen både offentlig- og privat sektor.

Historie


NORGES LEDENDE FAGMILJØ INNEN INNKJØP OG SUPPLY CHAIN


På 100 år har Supply Chain- og innkjøpsfaget utviklet seg til en profesjon og et strategisk verktøy for ledelsen i alle moderne organisasjoner. NIMA Forbund har vært med som pådriver hele veien.


Siden 1915 har NIMA- Norsk Forbund for Innkjøp ogLogistikk jobbet aktivt for å fremme forståelsen for innkjøpsfaget i Norge ved å tilby aktuelle møte plasser for faglig utvikling og erfaringsutveksling.


Vi er i dag et landsdekkende nettverk bestående av over 1.000 medlemmer som jobber innenfor innkjøp, offentlige anskaffelser,forsyning og logistikk. Våre medlemmer representerer alle bransjer innen både privat- og offentlig sektor.

Avdeling Rogaland


Avdeling Rogaland er en av de største og har en stor medlemsmasse. Vi ønsker å lage faglige aktiviteter og møteplasser for våre medlemmer, hvor vi både kan ha gode diskusjoner og få faglig påfyll.


Avdelingens aktiviteter drives av styret og vi er alltid interessert i gode forslag til aktiviteter og nye medlemmer.


Det er dere medlemmer som er med på å bestemme hva og hvordan vi skal bruke våre midler for best å fremme faget i regionen, vi hører gjerne fra deg :).

BLI MEDLEM


Her kan du registrere din innmelding i NIMA.


Ordinær medlemskontingent er NOK 1300,- pr. år.

Bedriftsmedlemskap er NOK 5000,- pr. år og inkluderer inntil 5 medlemmer.


 
 
 
 
 
 
 
 
JA
NEI